Cảm ơn bạn đã tham gia Cuộc thi ảnh “Rừng, ngôi nhà, nơi làm việc và nơi vui chơi của chúng ta”! Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn nếu bạn được giải. Chúc may mắn! Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về PEFC và cách chúng tôi thúc đẩy việc quản lý rừng bền vững trên thế giới, vui lòng truy cập www.pefc.org.

Quay lại

Xảy ra lỗi, xin vui lòng quay lại sau

Có vấn đề trong quá trình tải ảnh, xin hãy thử lại

Contest closed

BACK